ITIL®V3 Foundation training

ITIL training

Beschikbare leervormen - Available learning methods ITILv3 training
classroom-study
   
 
 
 
 
 
Course duration                 Course price                   Corresponding exam
3 days   EUR 1.345,00 excl. BTW/VAT    

Deze training leert de basisprincipes voor professionalisering en certificering binnen het ITIL® V3framework. Dé basistraining die u inzicht geeft, voorbereidt en helpt bij het doorgronden van de basisprincipes van het ITIL®V3 framework. ITIL® versie 3 bouwt verder op het succes van ITIL® versie 2. In versie 3 wordt het Service Strategie concept en de continue verbetering van dienstverlening geïntroduceerd. Ook wordt in deze versie dieper ingegaan op het ontwerp van de dienstverlening. Daarnaast worden de operationele processen verder uitgediept.

Experience Level:
-
Geen data hier?:
Vraag een sessie aan via info@one2train.nl

Doelgroep
De opleiding is interessant voor ICT professionals, technisch beheerders, en professionals voor wie deze cursus ondermeer onderdeel is bij het behalen van het ITIL® Expert in IT Service Management Certificaat gebaseerd op ITIL® Versie 3.

Inhoud
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Het Service Management concept;

• begripsvorming van Service Management in de praktijk;

• begripsvorming van de Service Lifecycle;

• begripsvorming van basisprincipes en modellen;

• bekendheid met algemene concepten;

• bekendheid met de processen;

• bekendheid met rollen en verantwoordelijkheden;

• bekendheid met technologie en architectuur;

• ITIL® kwalificatieschema.

Cursus doel

Na volledige certificering binnen het ITIL® V3 framework bent u een hoogaangeschreven IT professional, die het verschil kan maken. Als professional binnen ITIL® V3 bent u in staat om organisaties te adviseren in het maken van keuzes en nemen van besluiten inzake de verdere kwaliteitsverbetering van hun dienstverlening. Met uw grondige kennis en ervaring van het ITIL® V3 framework bent u in staat om de IT organisatie te helpen bij het daadwerkelijk toevoegen van waarde aan de business.

Werkwijze

Tijdens de opleiding worden de benodigde vaardigheden door middel van een mix van presentaties, leergesprekken, discussies, praktijksituaties en cases op een interactieve wijze overgebracht. De docent acteert daarbij meer als coach dan als trainer. Gedurende de training wordt van de deelnemers een actieve houding verwacht.

Voorkennis

Voor deze training is geen voorkennis nodig.