ITIL training

ItilInformation Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie.
ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van de beste praktijkoplossingen en concepten. Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt. Het geeft begeleiding aan organisaties en individuen over hoe het te gebruiken als een instrument om zaken te veranderen en transformatie en groei te bevorderen.

Beschikbare leervormen - Available learning methods Agile Scrum training
classroom-study
   
 
 
 
 
 
Course duration                 Course price                   Corresponding exam
3 days   EUR 2.180,00 excl. BTW/VAT    

Agile is een werkwijze om op een flexibele, snelle manier producten en diensten te ontwikkelen die door klanten als waardevol worden ervaren. De Agile aanpak is populair omdat deze eenvoudig is, maar vooral omdat deze weinig overhead oplevert. Veel organisaties werken inmiddels volgens de Agile aanpak en zijn er enthousiast over.

Agile vindt zijn oorsprong in complexe ICT vraagstukken/projecten maar kan ook gebruikt worden in innovatieve projecten, productontwikkeling, onderzoeksprojecten, organisatieontwikkeling en tal van andere projecten.

Wat is Scrum?

Scrum is de meest toegepaste Agile methode. Momenteel is Scrum sterk opkomend in projecten. In steeds meer opdrachten wordt gevraagd naar kennis en ervaring met Scrum en bij steeds meer bedrijven wordt de Scrum werkwijze ingevoerd. Scrum wordt vooral toegepast op de ontwikkeling van nieuwe systemen of het onderhoud van bestaande systemen. De Scrum methode is zeer populair omdat het een sterk operationele methode is die snel resultaat levert.

Agile Scrum – opzet van de training

In deze Agile Scrum training krijgt u een compleet overzicht van de Agile principes plus de Scrum werkwijze. In het eerste deel van de training wordt het Agile gedachtegoed behandeld. In het tweede gedeelte komt de Agile projectmanagement methodiek Scrum ruimschoots aan bod.

Deze intensieve en interactieve Agile Scrum Foundation training wordt door een Nederlandstalige trainer gegeven (op verzoek in het Engels). De theorie wordt mede behandeld aan de hand van een inspirerende case en wordt afgewisseld met discussie en opdrachten. Op de laatste dag wordt het Agile Scrum Foundation examen van EXIN afgenomen. Ter voorbereiding hiervan wordt uitgebreid geoefend met examenvragen.

Agile Scrum – resultaat van de training

Na afloop van deze training bent u in staat om:

 • de concepten van Agile en Scrum uit te leggen en te beschrijven;
 • de verschillen tussen Scrum en andere Agile methodes uit te leggen;
 • Scrum projecten te starten en te beheren;
 • Scrum rollen te begrijpen en te beschrijven;
 • Scrum rituelen en ‘time-boxing’ uit te leggen en te beschrijven;
 • de ‘backlog’ te begrijpen en te gebruiken;
 • User stories te begrijpen en op kwaliteit te beoordelen;
 • ‘refactoring’, ‘pair programming’ en ‘continuous integration’ te begrijpen en toe te passen;
 • ‘test-driven development’ te begrijpen en toe te passen;
 • de ‘Definition of Done’ te bepalen;
 • te plannen op meerdere niveaus: dagelijks, Sprint, Release Planning, product- en portefeuille;
 • Project performance meetbaar te maken;
 • technieken voor schattingen toe te passen en uit te leggen;
 • Scrum projecten te monitoren; en
 • te beschrijven hoe Scrum te gebruiken in verschillende situaties.

Agile Scrum – inhoud EXIN examen

Het Engelstalige EXIN examen test op de volgende 5 categorieën, t.w.:

 • Introductie van Agile en Scrum
 • Scrum practices
 • Scrum planning
 • Monitoring Scrum projects
 • Advanced Scrum concepts

Agile Scrum – examen

Het Agile Scrum Foundation examen is een gesloten boek examen en bestaat uit 40 multiple choice vragen die in 60 minuten tijd moeten worden beantwoord. De examenvragen zijn ontwikkeld door EXIN. Als u 65% van de vragen (26 van de 40) goed heeft beantwoord, ontvangt u het door EXIN uitgegeven officiële Agile Scrum Foundation certificaat. Het examen kan zowel in het Engels als in het Nederlands afgelegd worden.

Agile Scrum Foundation – examengarantie

Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen voor het Agile Scrum Foundation examen, dan mag u geheel kosteloos het examen opnieuw afleggen.

Agile Scrum training – voor wie?

Agile wordt veel toegepast bij ICT projecten maar kan ook gebruikt worden bij organisatie ontwikkeling, creatieve projecten, productontwikkeling, onderzoeksprojecten en innovatieve projecten.

Deze Agile Scrum training is dan ook interessant voor een brede doelgroep, onder wie projectmanagers, business- en informatieanalisten, functioneel beheerders, IT Service managers, ontwerpers, testers, software ontwikkelaars, belanghebbenden uit de business en professionals die bekend willen worden met de belangrijkste Agile en Scrum begrippen, methoden, werkwijzen en best practices, c.q. in een Agile project werken of gaan werken.

 

Quick Details:

Reference Nr.: agile
Geen data hier?: Vraag een sessie aan via info@one2train.nl
Experience Level: -

more details...

Beschikbare leervormen - Available learning methods ITILv3 training
classroom-study
   
 
 
 
 
 
Course duration                 Course price                   Corresponding exam
3 days   EUR 1.345,00 excl. BTW/VAT    

Deze training leert de basisprincipes voor professionalisering en certificering binnen het ITIL® V3framework. Dé basistraining die u inzicht geeft, voorbereidt en helpt bij het doorgronden van de basisprincipes van het ITIL®V3 framework. ITIL® versie 3 bouwt verder op het succes van ITIL® versie 2. In versie 3 wordt het Service Strategie concept en de continue verbetering van dienstverlening geïntroduceerd. Ook wordt in deze versie dieper ingegaan op het ontwerp van de dienstverlening. Daarnaast worden de operationele processen verder uitgediept.

Quick Details:

Reference Nr.: ITILFv3
Geen data hier?: Vraag een sessie aan via info@one2train.nl
Experience Level: -

more details...