Inclusiviteit

Maatschappelijke participatie,
ondersteunt uw slagkracht.

Waarom inclusiviteit?

Het inspireert en motiveert ons wanneer wij maximaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden en diversiteit van onze deelnemers, om hun potentieel duurzaam in te kunnen zetten op de ICT arbeidsmarkt.

Hoe kunnen we hier een goed gevolg aan geven?

In onze aanpak acteren wij anders dan gevestigde marktaanbieders. In alles wat wij doen, is onze actie gericht om mensen en ondernemingen te inspireren om anders te kijken.

Onze opleiding, coaching en begeleiding is gericht op duurzame ontwikkeling van individuen. Door te onderkennen dat elk mens en organisatie uniek is, bestaat er geen standaard. De wijze waarop wij begeleiden is keer op keer gericht op de samenhang van afstemmen en het onderzoeken van mogelijkheden en alternatieven.

Wij stimuleren het zelflerend vermogen van mensen en het vrij maken van potentiele kwaliteiten, opdat de beste werkresultaten bereikt kunnen worden en er een bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen wordt geleverd, en dus waarde toegevoegd.

Wat betekent inclusief werkgeven in de praktijk?

Het komt erop neer dat u anders leert kijken naar het werk dat moet worden gedaan en de mensen die u het werk laat uitvoeren.

Dat u open staat voor mensen met een arbeidsbeperking die dat werk kunnen uitvoeren. En dat u dus niet voor iedere functie een ‘schaap met vijf poten’ wil hebben.

Als inclusief werkgever kijkt u naar het individu en heeft u oog voor het potentieel, de specifieke mogelijkheden en de vaak grote motivatie van deze werkzoekenden. U geeft ruimte aan pragmatische oplossingen als een werknemer bijvoorbeeld wat vaker verzuimt of meer tijd nodig heeft. U heeft ook aandacht voor wat de werknemer u en uw organisatie brengt.

Bedrijfseconomisch perspectief

Inclusief werkgeven kan goed samengaan met een bedrijfseconomisch perspectief. Door open te staan voor meer diversiteit kunt u:
 • een tekort aan medewerkers tegengaan
 • groei creëren in de afzetmarkt
 • mensen met unieke talenten en vaardigheden aannemen.

Werken naar vermogen

Bij werken naar vermogen wordt ook gekeken naar het loon van de medewerker. Om het dienstverband financieel haalbaar te maken voor de onderneming, kan het nodig zijn om af te wijken van het wettelijk minimum of CAO-loon. Deze toestemming is wettelijk geregeld. U betaalt de loonwaarde die past bij de prestatie; de werknemer krijgt een aanvulling op zijn inkomen vanuit de overheid.

Waarde voor werkgevers

Inclusief werkgeven kan veel waarde opleveren en niet alleen voor werkzoekenden. Het kan ook winst opleveren voor u als werkgever die kansen bieden. Wat ervaren inclusieve werkgevers als waardevol?

1. Beter benutten van de arbeidsmarkt: o.a. door minder of geen tekort aan medewerkers, werven van uniek talent of organiseren van een flexibele schil.

2.Groei creëren in afzetmarkt: o.a. door het verkrijgen van een positiever imago of een gunfactor, aantrekken en beter aansluiten bij (nieuwe) klantgroepen, nieuwe businessmogelijkheden en verhoogde klanttevredenheid.

3. Organiseren van betere bedrijfsvoering: o.a. door meer continuïteit en grotere productiviteit, kostenvoordelen, kwaliteits- en efficiencyverbeteringen, herverdelen van taken en reduceren van fouten.

4. Versterken van het HR-beleid: o.a. door grotere medewerker betrokkenheid, verhoogde kwaliteit van leidinggevenden en verbeterde sfeer op de werkvloer. En ook door een verlaagd ziekteverzuim en een opener en flexibeler organisatiecultuur.

5. Meer voldoening genereren: o.a. door het bijdragen aan maatschappelijke waarde, een betere afspiegeling te zijn van de samenleving en vanuit zingeving en persoonlijke motieven.

6. Maatschappelijke en externe legitimiteit realiseren: o.a. door voldoen aan wet- en regelgeving en nakomen van cao-afspraken.

7. Afspiegeling zijn van de samenleving: door inclusief werkgeven kan het personeelsbestand meer gaan lijken op de samenstelling van de mensen in de omgeving van het bedrijf.

8. Zingeving en persoonlijke motieven: inclusief werkgeven sluit aan bij de mens- of maatschappijvisie van een deel van de werkgevers. Ook biedt het voor een deel van hen gewoon plezier.

Uitgangspunten

Aantal andere uitgangspunten:
 • Geïntegreerd plan training/begeleiding en bemiddeling/jobcoaching.
 • De ondersteuningsbronnen worden waar mogelijk geborgd langs meerdere lijnen, zoals de werkgever, re-integratie bureau, de directe collega’s op het werk, professionele ondersteuning.
 • De verkozen werkplek moet voldoende stabiliteit en ondersteuning geven om basisrandvoorwaarden te bieden voor het functioneren op de werkplek.
 • De werknemer wordt begeleid naar een bij de functie en het bedrijf passend niveau van skills.
 • De werknemer functioneert zoveel mogelijk op het niveau dat past bij zijn opleiding, ervaring en ambities.
 • De werkplek en de daarbij behorende taken worden zodanig ingericht dat de persoon in kwestie de skills voor functie-uitoefening zoveel mogelijk via kennis- en job coaching verder aan kan leren.
 • Wanneer er mogelijke functioneringsvragen overblijven, worden die geborgd door middel van ondersteuning door de directe omgeving en collega’s op de werkplek of door middel van ondersteuning door de jobcoach.
 • Wegnemen extra (regel)last werkgever.

Aanpak

One2train Academy heeft een drietal ICT-omscholingsprogramma's ontwikkeld. Hiervoor gaan we samenwerkingen aan met re-integratiebureaus. Re-integratiebureaus zijn gespecialiseerd in mentale begeleiding van mensen en re-integratie naar werk. Via deze samenwerking hebben wij de mogelijkheid om kandidaten naast het gebied van kennis, ook d.m.v. mentale versterking een passende baan te helpen vinden op de ICT-markt. De omscholing is toegankelijk voor iedere kandidaat, ongeacht de achtergrond. Er is een sterke specialisatie op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ondersteuning strategie is afgestemd op de individuele situatie en behoeften. Centraal staat de persoon met zijn ambities en mogelijkheden om op de arbeidsmarkt te functioneren.

CRKBO geaccrediteerd

icoontelefoon

Volg ons


icoontelefoon

Contactgegevens

icoontelefoon085 - 0498 591
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.